Ing. Ratislav Sádovský, Finančný riaditeľ

Ing. Ratislav Sádovský

Finančný riaditeľ

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V roku 2001 absolvoval štúdium ACCA. V rokoch 1997 – 2002 pracoval v audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. V rokoch 2003 až 2012 pôsobil v spoločnostiach Johnson&Johnson s.r.o. a následne Harsco Infrastrucutre na Slovensku v pozícii finančného manažéra. Od roku 2010 bol aj konateľom spoločnsoti Harsco Infrastructure s.r.o. Od augusta 2012 zastáva funkciu finančného riaditeľa MET Slovakia a.s.