MET Slovakia a.s.

Vedenie MET Slovakia

Ing. Dušan Randuška, MBA, Generálny riaditeľ / CEO
Ing. Dušan Randuška, MBA
Generálny riaditeľ / CEO
Viac
Ing. Rastislav Sádovský, Finančný riaditeľ / CFO
Ing. Rastislav Sádovský
Finančný riaditeľ / CFO
Viac
Ing. Miroslav Mital, Obchodný riaditeľ / Head of Sales
Ing. Miroslav Mital
Obchodný riaditeľ / Head of Sales
Viac