Spoločnosť MET Group úspešne pôsobí ako veľkoobchodník na európskom trhu s plynom a rovnako úspešne pôsobí aj ako dodávateľ plynu koncovým zákazníkom v Maďarsku, Slovensku, Rumunsku a Chrovátsku.

Skupina MET je prítomná prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v 15 krajinách, na 27 trhoch so zemným plynom a v 19 európskych plynových huboch. Toto postavenie optimalizujeme v našej spoločnosti so sídlom vo Švajčiarsku a komoditné riziko riadime na našej vlastnej obchodnej platforme, ktorá sa taktiež nachádza vo Švajčiarsku.

map-29082017.jpg

dot-orange.png  Dcérske spoločnosti skupiny MET
dot-blue.png  Regióny v ktorých MET skupina obchoduje