„Spoločnosť MET Slovakia, a.s. získala príslušné oprávnenia umožňujúce obchodnú činnosť v oblasti dodávok zemného plynu na Slovensku koncom roka 2010. Odvtedy úspešne oslovujeme koncových odberateľov vo všetkých relevantných segmentoch slovenského trhu s uvedenou komoditou. 

Ako platný člen MET Group sa opierame o potrebné skúsenosti a odborné vedomosti našej medzinárodnej skupiny. Predovšetkým tieto synergie, spolu s tímovou prácou našich interných pracovníkov, sú hlavnými piliermi, na ktorých budeme aj v budúcnosti stavať pri príprave produktov, ktoré si už teraz nachádzajú cestu ku koncovým odberateľom energií na Slovensku.”