Spoločnosť MET Slovakia, a.s. je 51,07% dcérskou spoločnosťou MET Holding AG, ktorá združuje najvýznamnejších dodávateľov zemného plynu v regióne SVE, a na Slovensku pôsobí od roku 2010 ako nový obchodník a dodávateľ zemného plynu. Disponujeme potrebnými licenciami a povoleniami na dodávky konečným odberateľom vo všetkých kategóriách spotreby plynu, okrem segmentu Domácností. Pri našej operatívnej činnosti využívame synergiu celej skupiny podnikov pôsobiacich pod MET Holding AG, a takisto aj odbornosť a praktické skúsenosti našich interných pracovníkov.

Medzi našich súčasných odberateľov zemného plynu na Slovensku patria viaceré významné teplárenské podniky, mestá, obce, školské zariadenia a tiež výrobné podniky s odberovými krivkami technologického charakteru. Skúsenosti terajších odberateľov sú jednoznačným potvrdením spoločnosti MET Slovakia, a.s. ako spoľahlivého dodávateľa zemného plynu na Slovensku!